Archive | November, 2015

Srila-Govinda-Maharaj-Youth-Duotone-Thumb

Your Brilliant Appearance

Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj’s Sanskrit poetry in praise of Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj.

Srila-Sridhar-Maharaj-White-Sweater-Duotone-Thumb

The One

Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj summarises the early life of Śrīla Narottam Dās Ṭhākur.