Archive | September, 2015

Srila-Sridhar-Maharaj-White-Sweater-Duotone-Thumb

Crushing Misconception

Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj explains how we should be progressive in our understanding of the Deity.

Srila-Sridhar-Maharaj-Glancing

What is Maya?

Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj vividly explains its basis and cure.