Archive | March, 2016

Srila-Govinda-Maharaj-Govardhan-Duotone-Thumb

Vaishnava Shiva

Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj explains Lord Śiva’s position as the best of Vaiṣṇavas.

Srila-Sridhar-Maharaj-Delighted

Charmed by the Highest Plane

Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj explains the scope in meaning of the Hare Kṛṣṇa mahāmantra.